top of page
corina herrera loera supervisor district 2 santa clara county election campaign
corina herrera loera giám sát chiến dịch bầu cử quận 2, ứng cử viên quận santa clara
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Giáo dục Mầm non Cesar Chavez

Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Tôi vừa vinh dự vừa được tiếp thêm sinh lực trước sự ủng hộ to lớn mà tôi đã nhận được sau khi tuyên bố tranh cử vào vị trí Giám sát viên Quận 2 Quận Santa Clara.

Quận 2 phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự chênh lệch về kinh tế, bất công xã hội và chia rẽ chính trị. Tuy nhiên, hãy để tôi nói rõ: những thách thức này không phải là không thể vượt qua. Họ chính là chất xúc tác truyền cảm hứng cho chúng ta vượt lên trên, xây dựng những cây cầu ở nơi có những bức tường và tạo ra cơ hội ở những nơi có sự tuyệt vọng.

Chiến dịch của chúng tôi sẽ không phải về một cá nhân; nó sẽ nói về sức mạnh tập thể của các ý tưởng, giá trị và cam kết kiên cường của chúng ta để tạo ra sự khác biệt. Nó sẽ nói về việc nâng cao những tiếng nói thường bị im lặng, thực hiện những ước mơ bị trì hoãn và đón nhận những khát vọng khao khát được thực hiện.

Nhưng như bạn biết đấy, việc tranh cử đòi hỏi một nguồn lực đáng kể và tôi không thể làm điều đó một mình. Bằng cách đóng góp cho chiến dịch của tôi, bạn sẽ giúp tôi truyền bá thông điệp về hy vọng và sự tiến bộ.

Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn. Có sức mạnh đoàn kết và cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng Quận 2 và toàn bộ Quận Santa Clara.

Cùng nhau, chúng ta có thể làm được!

corina cho giám sát viên 2024 quận 2 quận santa clara
corina herrera loera giám sát chiến dịch bầu cử ứng cử viên quận 2
Được trả tiền bởi Corina Herrera-Loera cho Giám sát viên 2024 FPPC#1459969
bottom of page